Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini artırmaktadır.

Yapıların en temel unsurları olan kolonlar, kusursuz bir şekilde hazırlanmış bina temeli, kirişler ve diğer yapı unsurları kadar ve hatta daha fazla öneme sahiptir. Bina güçlendirme çalışmalarının temelini oluşturan kolon güçlendirme çalışmaları, çelik ve betonarme manto teknikleri ile uygulanmaktadır.

Kolon Güçlendirme Nedir?

Kolon güçlendirilmesi; Farklı teknik ve yapı unsurları kullanılarak hasarın giderilmesi veya sağlıklı kabul edilebilecek kolonların daha güçlü olmasını sağlamak için yapılan bir işlemdir.

Uygulama esnasında kolona eklemeler yapılmasının yanı sıra, kolonun bir kafes içerisine alınarak güçlendirilmesi yani eski kolonun yeni kolon içerisinde kalacak şekilde yapılması da mümkündür.

Kolonların Güçlendirilmesi Neden Önemlidir?

Tüm yapılarda yükü en fazla çeken unsurların başında, betonarme veya çelik kolanlar gelir. Ülkemizde en yaygın olarak kullanılan kolon tipi betonarme kolonlar olup, bu yapı parçalarının zaman içerisinde ömrünü tamamlaması söz konusudur. Diğer yandan kolonların çeşitli nedenlerle hasar görmüş olması veya görevini sağlıklı şekilde yapamayacak şekilde yapılması, kolon güçlendirme çalışmalarını zorunlu kılmaktadır.

Kolon Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Binalarda kolonların güçlendirilmesi için çelik ve betonarme manto teknikleri kullanılır. Kısmen karbon fiber kullanılıyor olsa da bu yöntem ülkemizde henüz tam olarak kullanılmamaktadır.

Beton ile yapılacak güçlendirme çalışmalarında daha çok mevcut kolonların etrafına yeni demirler örüp kalıbı çakılarak, ekstra bir kolon daha yapılmaktadır. Yani eski kolon, yeni kolonun içerisinde kalacak şekilde bir çalışmanın yapılması söz konusudur. Yapımının nispeten daha kolay, bilindik ve maliyetinin az olması nedeniyle sıklıkla tercih edilir

Çelik ile yapılan güçlendirmeler ise yine güçlü bir destek sağlıyor olsa da uygulama bakımından zor ve maliyetli olduğu için mecbur kalınmadıkça fazla tercih edilmemektedir.

Diğer yandan kolonlarda belirli bir seviyede çatlak bulunan yerlere, epoksi enjeksiyonu yapılarak kolonların güçlendirilmesi hedeflenir.

kolon güçlendirme

Yeni Beton ile Eski Betonun Kaynaştırılması

Uygulama aşamasında geçmişte yapılan tüm yapı hatalarının, mümkün olduğunca giderilmesi hedeflenmelidir. Bunun için eski binalardaki deprem veya harici nedenlerle oluşan hasarlar, eksik malzeme kaynaklı güçsüz kolonlar ve kolonun kısmen veya tamamen ömrünü tamamlamış olması dikkate alınır.

Kimi çalışmalarda mevcut kolon yeni kolonun içerisine alınarak işlem yapıldığı gibi, bazı çalışmalarda ise eski kolonun çekirdek yapısına inilerek işlem yapılır. Kolonların güçlendirilmesi sırasında kolonları birbirine bağlayan taşıyıcılarında kiriş güçlendirmesi yapılmalıdır. Kiriş güçlendirme ile ilgili sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu aşamada çekirdek yapı ortaya çıkarıldıktan sonra tazyikli su ve farklı şekillerde temizlenerek, eski kolonun çekirdek yapısına yeni eklemeler yapılarak betonarme yöntemi ile işlem tamamlanır.

Kolon Güçlendirme Çalışmaları Ne Kadarda Tamamlanır?

Bina kolonlarının güçlendirilmesi için geçecek zaman kullanılan tekniğe ve yapılacak işin niteliğine göre farklılık göstermektedir. 5 katlı bir binanın kolon güçlendirme çalışmaları, yaklaşık 40 gün sürmektedir. Bu süre uygulanacak yöntem, kullanılacak malzeme ve işin genel durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Kolon Güçlendirmesi Maliyeti Ne Kadar?

Kolon güçlendirme maliyeti için işin yerinde görülüp uzman analizi yapılmadan kabataslak bir rakam verilmesi söz konusu değildir. İşin bütünü yapılan analiz sonucu ele alınırken, kullanılacak teknikte maliyetlere etki etmektedir. Bu yüzden işin boyutu ve kullanılacak teknik gibi detaylar, fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Kolon Güçlendirmesinin Yararları Nelerdir?

Kolonlar yaşanan bir deprem sonrası hasar görmüş veya deprem haricinde farklı etkenler nedeniyle binayı riske sokar hale gelmiş olabilir. Ayrıca bina yaşı dolayısıyla kolonların kısmen veya tamamen kullanım ömrünü tamamlaması da mümkündür. Bu gibi durumlarda yapılacak güçlendirme çalışmalarının faydaları, aşağıdaki gibidir.

 • Riskli binaların yıkılarak kısa sürede yerine yenisinin yapılması, her zaman mümkün olmayabilir ve ayrıca maliyetli bir iştir. Özellikle bazı kolonların güçlendirilmesinden sonra binanın sağlıklı konuma gelmesi, yıkım ve yapım maliyetlerini gereksiz kılmaktadır.
 • Binanın en önemli unsuru olan kolonların güçlü olması, binanın olası bir depremde ayakta kalmasını sağlamak veya hasara bağlı can ve mal kaybını azaltmak adına önemlidir.
 • Eski binalardaki eksikliklerin, yapılacak bu çalışmalar ile giderilmesi mümkündür. Eksiklikler giderilerek yapılacak telafi çalışmaları, her anlamda binanın mevcut durumu üzerinde ciddi iyileştirmeler sağlar.

Yukarıda sayılanlara benzer şekilde binaların can ve mal kaybını en aza indirecek veya önleyecek şekilde sağlam olmaları, kolon güçlendirme çalışmalarının yararları arasındadır.

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her türlü dış etkene karşı binaların daha yüksek mukavemet göstermesine yardımcı olmaktadır. Yeni binalarda güncel yapı yönetmeliğine bağlı sistemler uygulanırken, eski yapılarda ise yapı güçlendirme tekniklerinden istifade edilerek yapıların daha sağlıklı hale kavuşması sağlanmaktadır.

Yapı Güçlendirme Nedir? Neleri Kapsar?

Yapı Güçlendirme; hasarlı veya onarıma muhtaç yapıların günün şartlarında en iyi teknikleri kullanarak onarılıp, özellikle deprem gibi yapıya ve içinde bulunanlara zarar verebilecek her türlü anlık hasara karşı güçlendirilmesi çalışmalarıdır.
Tek bir teknik kullanılarak yapılabileceği gibi, farklı birçok tekniğin bir arada kullanılmasıyla da yapıların güçlendirilmesi söz konusudur. Kullanılacak teknik ve/veya tekniklerin türleri yapıdaki hasar ve onarım gerektiren yerlerin niteliğine bağlıdır.

Yapı Güçlendirme Teknikleri?

Yapıların güçlendirilmesi için kullanılan tekniklerin belirlenmesi, kullanılacak malzeme ile mümkündür. Güçlendirilecek alana göre en uygun malzeme ve teknik belirlenerek çalışmalar yapılır. Yapı güçlendirmede kullanılan teknikler temel olarak üç çeşit olup, şunlardır;

Yapı Güçlendirmede Beton Püskürtme

Beton güçlendirme tekniği maliyet bakımından daha uygun olması ve bazı alanlarda daha sağlıklı olması nedeniyle tercih edilmektedir. Güçlendirme yapan firmaların beton ile güçlendirme konusunda daha fazla deneyim sahibi olmaları nedeniyle, bu yöntem güçlendirme gerektiren alanın uygun olması durumunda daha fazla tercih edilmektedir.
Beton güçlendirme tekniğinin deprem veya benzeri sarsıntılara karşı daha iyi mukavemet gösterebileceği alanlarda, beton güçlendirmeler tercih edilir. Ancak bu teknik kullanılacaksa, kullanılan betonun kalitesine ciddi manada önem verilmelidir. Aksi halde yapılacak işlem güçlendirme yerine, bina için ekstra bir yüke neden olabilmektedir.
Kolon giydirme veya farklı şekillerde yapılan güçlendirme işlerinde beton ve demir kalitesine dikkat edilmesi halinde, yapılan işlemin etkisi oldukça fazladır.

Yapı Güçlendirme Çelik Kullanımı

Yapıların depreme karşı güçlendirilmesi için kullanılan bir diğer etkili yöntem ise, çelik elemanlar ile uygulanan yöntemlerdir. Çelik yapı güçlendirmesinin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bazı alanlara daha uygun olması nedeniyle oldukça işe yarar bir çözüm olsa da çelik güçlendirme elemanlarının şekil almalarındaki zorluk, önemli bir dezavantaj getirmekte ve iş gücünün artmasına neden olmaktadır.
Çelik malzemeler ile yapılan güçlendirme çeşitlerinde maliyette dikkate alınan bir başka husustur. Bu yüzden güçlendirme yapılırken hem uygunluk hem de maliyet açısından diğer çalışmalar ile doğru bir kıyaslama yapılması gerekir.

Yapıların Karbon Fiber ile Güçlendirilmesi

Diğer yöntemlere göre daha yeni sayılabilecek bir tekniktir. 2003 yılında yayınlanan Deprem Yönetmeliği ile Karbon fiber yapı güçlendirme tekniğinin kullanımına onay çıkmıştır. 0.5 mm kalınlığındaki karbon fiberlerin kullanımıyla yapılan teknik, reçine ve karbon oluşumudur.
Bu tekniğin en önemli özelliklerinden biri, uygulanma şeklidir. Teknik kullanılırken karbon fiber malzemeler kolonlara kağıt gibi çepeçevre sarılarak uygulanır. Her bir sarılan kolon elyaf katı, kolon üzerine 2.5 cm çelik sarılmasına eşdeğerdir
Karbon fiber güçlendirmelerinin en önemli avantajları kısa sürede uygulanabilir olması ve özellikle beton tekniğine göre bina sakinlerinin rutin yaşamlarına devam etmelerine engel olmamasıdır.

yapı güçlendirme

Yapı Güçlendirmenin Önemi Nedir?

Yapı güçlendirme işleminin doğru teknikler ile profesyonel olarak yapılması, can ve mal kaybının önlenmesi ve bunlara bağlı olarak artacak maliyetlerin azaltılması açısından önemlidir. buna göre yapı güçlenme çalışmalarının sağladığı avantajlar şu şekildedir;
Eski yapıların daha az maliyetler ile deprem ve benzeri durumlara karşı sağlamlaştırılmasına imkân verir.
Yapı mevcutta bulunan özellikleri kaybetmeden kullanılmaya devam eder.
Bir binanın yıkılıp tekrardan yapılması gibi çok büyük maliyetlerin ortadan kaldırılmış olması, yapı güçlendirme sistemleri tarafından sağlanan önemli bir avantajdır.

Hangi Yapılar İçin Yapı Güçlendirilme Yapılmalıdır?

Aşağıdaki durumlarda, mümkün olduğunca vakit kaybetmeden yapıların güçlendirilerek gerekli önlemlerin alınması gerekir.
Kısa kolonlara sahip yapılar
Yapının yeteri kadar güçlü donatılara sahip olmaması
Projesiz olarak inşa edilen binalar
Düzensiz plana sahip olan yapılar
Projeye uygunsuz ve sağlıksız şekilde eklemelerin yapıldığı binalar
Bina yapılırken deprem yönetmeliğine uygun olmayan malzemelerin kullanılması
Kullanılan malzemelerin kalite dışında miktar bakımından da zayıf olması
Yapım esnasında yapı zemini dikkate alınmayan binalar
Market veya farklı çalışmalar amacıyla mevcut hali korunamayarak kolon ve kirişleri eksiltilmiş binalar
Eski ve depreme dayanıksız tüm binaların özellikle deprem bölgeleri olduğu bilinen yerlerde olması durumunda gecikmeden güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Siz de yapınızı güçlendirmek için bize ulaşın.

Diğer Yazılarımız

Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....
Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...
Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...
Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken önemli çalışmalardan biridir.
Yapılacak güçlendirme çalışması kadar çalışmayı yapacak firmanın bu alanda profesyonel hizmet vermesi de önem taşır. Uygulama esnasındaki işçilik kalitesi, en azından uygulama ve uygulamada kullanılan malzeme kalitesi kadar önemlidir. Türkiye’nin özellikle bazı bölgeleri başta olmak üzere ülke geneli olarak da tehlikeli bir deprem kuşağında yer aldığını hesaba katarsak, yapılan çalışmaların önemi maddiyatla kıyaslanamayacak kadar büyüktür.

Kiriş Güçlendirme Nedir?

Kiriş güçlendirmesi kolonların üzerinde yatay olarak bulunan ve yapı ağırlığının dengeli bir şekilde kalmasına yardımcı olan kirişlerin bakım ve onarıma ihtiyaç duyması halinde farklı tekniklerle yapılan bir işlemdir. Kirişlerin güçlendirilmesi sadece onarıma ihtiyaç duyulduğunda değil, mevcut yapının depreme karşı daha güçlü hale getirilmesi için de uygulanmalıdır.

Kiriş Güçlendirmenin Önemi Nedir?

Yaşanacak bir olası depremde ortaya çıkan can ve mal kaybının önlenmesi, yapılan güçlendirme çalışmalarının kiriş güçlendirmenin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca çok eski binaların farklı ortam koşullarının etkisiyle yıkılma ya da daha büyük hasarlara maruz kalma gibi durumlara maruz kalması, güçlendirme çalışmalarını bu binalarda zaruri hale getirmektedir.
Eski binalarda komple yenileme çalışmalarının doğuracağı maliyetlerin en aza indirilerek bina ömrünün uzamasına imkân veren bu çalışmalar, eski binalarda vakit kaybedilmeden yapılmalıdır.

Kiriş Güçlendirme Teknikleri Nelerdir?

Genellikle standart tekniklerin kullanıldığı kirişlerin güçlendirilmesi çalışmalarında, uzman bir ekibin kiriş ve kolonlar üzerinde ölçümleme yaparak işin detaylarını belirlemesi gerekir. Bu esnada yapılacak doğru analiz, uygulamanın en verimli sonuçlara ulaşacak şekilde hayata geçirilmesini sağlar.
Yapılacak teknik analizin ardından teknik detayların belirlenip çizim üzerine aktarılması, çalışmasının önemli bir parçasını teşkil eder. Kirişler üzerinde çalışma planı yapılırken, kolonların durumu da mutlaka dikkate alınarak gerek duyuluyorsa kolon güçlendirme çalışmaları da yapılmalıdır.
Onarıma ihtiyaç duyulan tüm alanlar, öncelikle basınçlı su ile temizlenir. Ardından ömrünü tamamlamış beton perde ve demirlerin çıkarılması işlemi gerçekleşir. Alanda yapılacak yeni bir temizlikten sonra, demir ve beton elemanlarla kirişlerin uygun şekilde onarımı sağlanır.

Kolon ile kirişlerin birleştiği noktalar, çalışmanın en zor kısmıdır. Kullanılan kesit elemanlarının dengelenmesinin iyi bir şekilde sağlanması ve kolon ile kirişin sağlıklı bir şekilde birbirini desteklemesi önemlidir. Deprem sonrasında veya öncesinde yapılacak tüm güçlendirme çalışmalarında, kolonlar ve kirişlerin bağlantı noktaları en fazla yoğunlaşılması gereken alanlardır.
Yapıdaki hasarın geniş çaplı olması halinde kiriş ve kolonların kesiştiği noktalarda çelik lama gibi güçlendirme elemanlarının özel malzemelerle yapıştırılması sağlanır. Bazı çalışmalarda ise sadece sargılamaların kullanılması yeterli olabilmektedir.
Çelik lamaların en iyi şekilde kirişe yapışmasını sağlamak için, işkence olarak bilinen aletler ile betona bağlanması gerekir. Boyuna uygulanan bu lamalarda, yapıştırıcı özel malzemenin kalitesi ve işkence aparatlarının doğru kullanılması önemlidir.

İnşaat Mühendisleri Odasının hazırlamış olduğu İzmir Depremine ait raporu okumak için sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kiriş Güçlendirmede Kullanılan Yöntemler

kiriş güçlendirme
Kiriş Güçlendirmenin Yararları ve Avantajları Nelerdir?

Korozyon riskinin olmaması, yapılan çalışmaların en önemli avantajlarından biridir.
Uygulamanın yüksek alkali dayanımının olması, çalışmanın ciddi avantajları arasında yer alır.
Yorulma dayanımının üst düzey olması, uygulama sonrası kirişlerdeki mukavemetin ciddi oranda artmasını sağlar.
Çeşitli kombinasyonlar sayesinde, yüksek dayanım verimliliği elde edilebilir.
Uygulama elemanlarının hafif yapılarda olması, ekstra bir yükün oluşmasını önler.
Binanın mevcut yapısının korunarak güçlendirilmesi, çalışmanın önemli faydalarından biridir.
Depreme karşı bina yıkılmadan alınabilecek en iyi önlemlerden biridir.
Kullanılan çelik lamaların üzerinin boyanabilir olması ve kolay taşınabilmesi bu avantajlar arasındadır.
Çok uzun boylarda imal edilebilir ürünler olması nedeniyle, ek yapmaya gerek duyulmaz.

Kiriş Güçlendirme İşlemi Hangi Binalarda Yapılmalıdır?

Kiriş güçlendirilmesinin mutlaka yapılması gereken yapılar, aşağıdaki gibi olup bu yapıların depreme karşı önlem alınması veya hasarlı binaların çökme ve daha fazla hasara uğrama riskini önlemek için yapılması gerekir.
Proje aşamasında malzeme ve işçilikten kaynaklı olarak yapının eksik yapıldığı durumlarda
Herhangi bir uzman oluru olmadan baştan savma yapılmış eklemelerde binanın güçlendirilmesi için
Projeye uygun olmayan düzensiz şekilde yapılan çalışmalarda
Kiriş ve kiriş ile kolon birleşim noktalarının depreme dayanıklı olmadığı hallerde
Aşırı zarara uğramış veya kısmen ömrünü tamamlamış kirişlerin olması halinde
Binanın depreme karşı dayanıklı olmayıp riskli grupta yer alması halinde
Kiriş güçlendirme teknikleri uygulanarak yapı güçlendirmesi hedeflenmelidir.

Kiriş Güçlendirme Fiyatları

Kiriş güçlendirmede fiyatlar onarımı yapılacak kirişin büyüklüğüne, güçlendirme malzeme seçimine ve kullanılacak malzeme kitlesine göre değişiklik göstermektedir. Siz de yapınızda kesilmiş, hasar görmüş krişlerinizin dayanıklı hale gelmesi için Onarıcı İnşaat ile iletişime geçin..

Diğer Yazılarımız

Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER

 

İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik kapsamında değerlendirilmiş olup özet ve sonuçları aşağıda paylaşılmaktadır. Kamu kurumları ve halkın bilinçlenmesi ile olası felaket senaryolarının gerçekleşmesinin önlenmesi adına herkese büyük bir görev düşmektedir. Bu anlamda, İMO İzmir Şubesi olarak konunun takipçisi olacağımızı bildiririz.

İzmir Depremi İlk Gözlem Raporuna buradan ulaşabilirsiniz

Geoteknik Deprem Mühendisliği Açısından

“Zemin Sınıfı Harfi” kısıtlamasına tabi olmadan doğa, kendi tepkisini oluşturmuş ve depremde yapılara gelecek olan etkiyi fazlasıyla göstermiştir. 1975, 1998, 2007 ve 2018 yönetmeliklerine göre basen etkisi dikkate alınmadan çözülmüştür. 0.5-1.5 sn. doğal titreşim periyoduna sahip tüm yapılar, doğa gereği daha fazla yük almaya mahkûm olmuşlardır. Asıl burada yapılan yanlışların ve depremin tepki spektrumunun yön bazlı değişimi ve yapıların yerleşimlerine bağlı olarak farklı yük alması ile yakın periyottaki bazı yapılar, diğerlerine oranla ve harf hesabına göre daha fazla deprem yükü almak zorundadır. Bunu anlamadan yapılacak performans analizi ve güçlendirme projesi çalışmaları yanıltıcı olacak ve bir sonraki depremde bir daha hasar almaya yol açacaktır.

Kuvvetli yer hareketi kayıt istasyonlarından alınan en büyük yer ivmesi değerleri 0.11g mertebesinde ölçülmüştür. Bu ivme değerinde belirlenen alanlarda bir sıvılaşma beklenmemektedir. Saha gözlemlerinde kent merkezinde sıvılaşmaya bağlı bir taşıma gücü ve oturma problemine rastlanılmamıştır. Ancak olası İzmir depremi gerçekleşir ise beklenen ivme değeri bu değerin yaklaşık dört katı olacaktır. Bu kapsamda sıvılaşmaya bağlı yapısal hasarların oluşması ayrıca beklenmektedir. Yapılacak sondaj çalışmalarının içerisinde konu özel bir öneme sahip olup yeterli çalışmalarının konunun uzmanları tarafından ortaya konması gerekmektedir.

Tepki Spektrumu

Yapısal tasarımda kullanılacak ivmenin, zemin özelinde tepki spektrumu ile yapısal deprem kuvvetine dönüştürülmesi işlemi her yönetmelikte benzer şekilde açıklanmıştır.

Deprem yükünün belirlenmesine esas zemin ve temel etüt raporlarının, sadece kâğıt- evrak işi olarak görülmesi ve konusunda uzman olmayan meslek disiplinlerince hazırlanması asıl sorunu oluşturmaktadır.

İnşaat Mühendisliği’nin uzmanlık alanlarından biri olan Geoteknik uzmanlığının yetkisinde olan çalışmaların, geoteknik uzmanlarının karar ve planlamaları doğrultusunda yürütülmesi evrensel ve bilimsel bir gerekliliktir. Özellikle yer bilim uzmanlarının ve bu bilim dalları ile yapı tasarımı arasında oluşturulan köprünün vazgeçilmez kısmı olan “Geoteknik Deprem Mühendisliği”nin yadsınması, yok sayılması.

Geoteknik Deprem Mühendisliği

Geoteknik Rapor’un, konusunda uzman inşaat mühendisleri tarafından düzenlenmesi gerçeğini yok sayan yönetmelikler vardır. Bu nedeniyle maddi ve manevi kayıplara davetiye çıkarılmaktadır. Etkileri ise toplumsal boyuttadır. Bunun yanı sıra konunun takipçisi ve bir nevi sorumlusu olan yapı sahiplerinin bir kısmının bilerek bir kısmının ise bilmeyerek zaman-para ikileminde kalan düşünce ile bu durumu daha da zorlaştırdığını bilmekteyiz. Bu ikilemin doğru şekilde çözülmesi ile yapıların beklenen İzmir depremine dayanıklı olarak yapılması bir an önce sağlanmalıdır.

 

Bu noktada, sahaya özel çalışmaların yapılması hususunda, konunun parsel bazlı olarak halka mal edilmesi yerine kamu kurumlarının, ilgili meslek odalarını da sisteme entegre ederek, çok hızlı bir şekilde mikro bölgeleme veya benzeri çalışma ile tüm problemi ortaya koyması beklenmektedir.

Yapı Deprem Mühendisliği Açısından

30 Ekim 2020 tarihli deprem; Urla, Seferihisar, Çeşme gibi depremin merkez üssüne 40-50 km mesafede olan yerleşimlerde kabaca DBYBHY-2007 tasarım depreminin dörtte biri seviyelerinde talepler yaratmıştır. Bayraklı, Karşıyaka ve Bornova gibi genç çökellerin  üzerine kurulu yerleşimlerde tasarım depreminin yarısı seviyelerinde talepler yaratmıştır. 1975 Deprem Yönetmeliği’ndeki deprem talepleri düşünüldüğünde talep oranları bir miktar yükselse de yönetmelik seviyelerinin altındadır. Bu sebeple hasar gören yapılar bağlı bulundukları yönetmeliklerde tanımlanan tasarım depremlerinden oldukça düşük seviyelerdeki deprem seviyelerinde hasar görmüştür.

1998 Deprem Yönetmeliği öncesi yapılarda gözlemlenen hasarların yetersiz kuşatma donatısı ve detayı, yetersiz kenetlenme boyları, düşük beton dayanımı, düz donatı kullanımı ve birleşim bölgelerinde enine donatı bulunmaması kaynaklı düşük süneklik sebebiyle erken ötelenme seviyelerinde göçmeler şeklinde oluştuğu anlaşılmaktadır.

İzmir Deprem Raporunda Taşıyıcıların Önemi Ortaya Çıktı

Yapılarda taşıyıcı çerçeve süreksizliklerinin rijitliği düşürerek ötelenme taleplerini arttırması sebebiyle, düşük deprem talepleri altında dahi söz konusu gevrek çerçevelerin taşıyamayacağı ötelenme seviyeleri ortaya çıkmış ve hasarlar olmuştur.

 

izmir deprem raporu

İzmir’de bazı binalarda gözlemlenen giriş katının duvarlardan arındırılmış olarak sadece kolonlardan oluşturulması veya ticari kaygılar ile giriş katın dolgu duvarlarının yok edilmesi uygulamaları gevreklikleri sebebiyle özellikle 1975 Deprem Yönetmeliği ve öncesi yapılardaki deprem riskini ciddi olarak arttırmaktadır.

Her ne kadar bu katlardaki dolgu duvarların varlığını sürdürmesi yapılardaki gevreklik ve çerçeve süreksizlikleri kaynaklı sistemik sorunları yok etmese de söz konusu duvarların bulunması toplamdaki deprem riskini bir kademe azaltma potansiyelini taşımaktadır.

Seferihisar Depremi

Bu durum 30 Ekim 2020 Seferihisar Depremi gibi bölgede düşük talepler yaratan bir depremde kendini açıkça ortaya koymuş ve ölümle yaşam arasında karar verici hale gelmiştir.

Depremde yeni binalarda gözlemlenen ağır bölme duvarı hasarlarının sebebi yine ötelenme taleplerinin yönetmelik, tasarım veya imalat kaynaklı olarak yapı üzerinde oluşturabileceği etkilerin dikkate alınmamasıdır.

Mühendislik eğitimi ve kültüründeki deprem mühendisliğine kuvvet tabanlı yaklaşımın ötelenme taleplerinin sadece yönetmeliklerdeki kontrol şartını sağlamaya yönlendirmesi sebebiyle, tasarımlarda ötelemenin yaratabileceği sorunlar gözden kaçabilmektedir. Bu sebeple tasarımlarda deprem mühendisliğinde ötelenme tabanlı bir yaklaşımın ana tasarım yöntemi olarak öne çıkması ve yatay ötelenme limitlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

İzmir Depremi Raporu Sonuç Olarak

 

30 Ekim 2020 depremi mevcut yapı stoğunu kendi filtresinden geçirerek İzmir’de uzak depremler için riski yüksek bölge ve yapıları işaret etmiştir. Şehirdeki deprem riskini azaltmak üzere organize bir şekilde çözümler üretmek gerekmektedir. Sorunun büyüklüğü ancak kamu eliyle çözümün taraflarının bir araya getirilip, hukuki ve finansal modeller ortaya konulması ile mümkündür.

 

Doğa kendi tepki spektrumunu oluşturmakta, “Mühendislik ve Bilim” buna ayak uydurmak zorundadır. İzmir, özel bir zemine sahiptir ve bu sebeple özel mühendislik hizmetleri gerekmektedir. Bu depremde unutulan durumların hatırlanması ile yapı stoğu acilen elden geçirilmelidir.

 

Proje ve uygulama denetçilerinin yetkinliği konusunda 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nda etkin bir değişiklik yapılarak konunun çözümlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, mesleki sorumluluk sigortasının zorunlu hale getirilmesi ve ikincil kontrollerin yapılmasını sağlayacak bir sistemin yetkin mühendisler ile sağlanması gerekmektedir.

İlgili İdare Çalışanları Mesleki Uzmanlık

 

Denetim boyutunda bir diğer önemli konu, ilgili idarenin (belediye, vd. kamu kurumları) yetkinliğidir. İlgili idarede çalışan mühendislerin mesleki uzmanlığa haiz altyapıda olması gerekmektedir. İdarenin siyasi ve mahalli baskıdan uzak, tamamen mühendislik ilkelerine göre kontrollük vazifesini yapması son derece önemlidir. Unutulmamalıdır ki, yetersiz kontrollük hizmeti verilmesi, yetersiz ve eksik uygulama yapılması ile eşdeğerdir. Bu konudan kamu kuruluşlarının çıkarması gereken ödev ise yetkinliğin ve liyakatin acilen getirilmesi ile benzer görüntülerin yaşanmasını engellemektir.

Eksperlik

İnşaat Mühendislerinden oluşan ayrı bir yapı eksperlik sisteminin kurulması, yeterli dayanıma sahip olmayan “makyajlı” binaların afişe olmasını sağlayacak ve vatandaşların gayrimenkul alımı ve yatırımında dikkate alacağı bir değer olacaktır. Bu sayede tüm yapıların bir sertifikası ve kimlik belgesi olması sağlanacaktır. Bu konuda kamusal yarar için acilen gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Yapı Ruhsatı

17/07/2019 tarih ve 30834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ”in 4. Maddesi’nde belirtildiği üzere, yapı kullanım izin belgesi almış ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında tanımlı, ruhsata tabi olan tadilat başvurularının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) esaslarına göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple ruhsat vermeye yetkili tüm kamu kuruluşlarının, yapı kullanım izin belgesi almış yapılara ait esaslı tadilat başvurularında, mevcut yapının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018)’ne uygunluğunu araması gerekmektedir.

 

Mülga yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılması, bu yönetmeliklere esas olarak projelendirilen ve ruhsatlandırılan yapıların göz önünden kaldırılması anlamına gelmemektedir. Mühendislik olarak eksikliklerini bildiğimiz yönetmelik ve standartların sağlanmadığı tüm yapıların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018)’ne göre değerlendirilmesi önerilmektedir.

 

Mesleki Yeterlilik şarttır! Mesleki Uzmanlık şarttır! Bu kapsamda daha öncesinde tarafımızca savunulan “YETKİN MÜHENDİSLİK YASASI” tüm mühendislik disiplinleri ve Meslek Odaları yardımı ile son hale getirilerek bir an önce çıkartılmalı ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi karşılıklı denetim sistemi (peer-review) getirilmelidir.

 

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İzmir Deprem Raporunun Tamamına ulaşmak için tıklayın

Diğer Yazılarımız

Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...
Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...
Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...

 

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı da getirmiştir. Zemin güçlendirme çalışmaları da uygun olmayan zeminlerde yapılan zeminlerde yapılmış binaların çökme riskine karşı kalkan olması amacıyla kullanılmaktadır.

Taşıma gücünün zayıf olduğu zeminlerde yapılan yapıların büyük kısmı depremler ile çökmektedir. Can ve mal kayıplarının oluşmaması için zemin etütlerinde zayıflık veya risk tespit edilen tüm yapıların zeminlerine ivedilikle zemin güçlendirmesi yapılmalıdır.

Zemin Güçlendirme Neden Yapılır?

Zemin güçlendirmenin gerekli olduğu problemler aşağıda maddelenmiştir.

 • Yetersiz taşıma gücü olduğu belirlenen zeminler,
 • Temel kazılarında problem görülen zeminler,
 • Temel kazılarının bitiminde kabarmalar görülen zeminler,
 • Zeminde sıvı potansiyeli olması,
 • Yapı eğilmesi ve kaymasına neden olan zeminler,
 • Bina çevresindeki zeminde görülen çöküntüler ve şişmeler

Zemin güçlendirmede hali hazırda üzerinde yapı olan zeminler dışında yeni zeminlere de zemin güçlendirmeleri yapılmaktadır. Özellikle deprem kuşağında yer alan ülkemizde tüm zeminlerin etütleri detaylı şekilde yapılarak gerekli olan alanlara hemen zemin güçlendirici çalışmalar doğru olarak uygulanmalıdır. İzmir zemin haritasına buradan ulaşabilirsiniz. Zemin veya temeli güçlü olmayan binalar yeni yapı olsalar bile çökme tehlikesine karşı büyük risk altındadırlar.

Zemin Güçlendirmenin Amaçları Nelerdir?

Zemin güçlendirme yapılmasının en temel amacı zayıf zeminlerin yapı taşıma gücünü artırmaktır. Bunun dışında;

 • Zeminin geçirgenliğinin azaltılması,
 • Hacim ağrılığının birim anlamında artırılması
 • Zemine sıvı görülme durumunun azaltılması
 • Dolguların güçlendirilmesi ve dayanıklı olmalarını sağlamak
 • Yarma kısımlarının güçlendirilmesi,
 • İksa duvarlarının desteklenmesi gibi önemli amaçlar zemin güçlendirme hedefleri arasında yer alır.

Zemin Güçlendirme Teknikleri Nelerdir?

Enjeksiyon, taş kolonlar, mini kazıların kullanımı, forekazıların uygulanması, Jet- Grouting gibi yöntemler zemin güçlendirme yöntemleri arasında yer alır. Bu yöntemlerin seçiminde zeminin yapısı, yeraltı sularının geçişi, nasıl bir zemin iyileştirme hedeflendiği, maliyet durumu, çevre yapıların durumu gibi faktörler en ince ayrıntısına kadar uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.

Zemin Güçlendirmede Taş Kolon Yöntemi

İki aşamada uygulanan bu zemin güçlendirme yöntemi her zeminde uygulanabilir özelliğe sahiptir. Aşamalarını sıralamak gerekirse;

Delme aşamasında zemin burgu delgi aletleri veya vibroflot ile uzmanların belirlediği derinliğe kadar kuyular açılır.

Kolon oluşturma aşamasında rijit kolon oluşturmak için açılan kuyunun taban kısmından itibaren kademeli granül yerleşimi yapılır. Taş malzemenin sıkıştırılması profesyonellik gerektirmektedir.

 

Zemin Güçlendirmede Derin Karıştırma Yöntemi

Çimentolu ve kireçli karışımların kullanıldığı bu yöntemde karıştırma işlemi zemin içerisinde gerçekleşir. Özel karıştırma aletleri sayesinde yumuşak killi zeminlerde güçlü sonuçlar oluşturan bu yöntemde karışım ile rijit kolonlar oluşturulur. Tünel zeminleri, rıhtım yapılarının zemin güçlendirmeleri, kazık çukurlarını destekleme bu yöntemin en fazla kullanıldığı yerlerdir.

 Jet- Grouting Yöntemi

Zemin güçlendirme yöntemlerinden biri olan Jet- Grouting diğer adı ile Jet Enjeksiyon, açılan küçük kuyulardan yapılmaktadır. Yüksek basınç ile bu kuyulardan pompalanan çimento karışımı zemini keskin bir şekilde keser ve silindirik kolonlar oluşturur. Bu kolonlar da zeminde taşıma kapasitesini artırır.

Donatılı Zemin Yöntemi

Hızlı, kolay ve ekonomik olması ile öne çıkan bu yöntem efektif sonuçlar vermektedir. Geo-sentetik malzemelerin inşaat mühendisliğinde kullanılması ile zemin güçlendirme için önem kazanan bu yöntemde çevre koşullarına dayanıklı zeminler oluşturulur. Sıyrılma dirençlerinin yüksek olması, sünmenin daha az olması, çekme mukavemetinin yüksekliği donatılı zemin yönteminin diğer olumlu özellikleridir.

Bu yöntemde zeminler hem sentetik donatılar hem de lif, çubuk, levha gibi dayanıklı malzemeler zemin içerisine yerleştirilerek kompozit malzeme olarak kullanılır.

Zemin Güçlendirme Zemin Çivileri

Zeminde yanal hareketleri hapseden bu yöntem istinat duvarları yanına kazı kenarlarına zemin çivileri yerleştirilmesi ile yapılır. Bu yöntemde çivilerin yerleşme sıklıkları profesyonel çalışma gerektirmektedir.

Epoksi Güçlendirme hakkında yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Diğer Yazılarımız

Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...

 

 

 

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar depreme karşı Endüstriyel Tesis Güçlendirme yaptırır. Bunlar arasında türk ve bir çok yurt dışı menşeyli firmalar mevcuttur. Endüstrinin bir çok alanında üretim ve depolama alanları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Endüstriyel Tesis Güçlendirme Neden Yapılır

Endüstri alanları içinde zemin betonu, taşıyıcı sistemler, makine ayakları, tanklar , havuzlar, ofisler, depolar, üretim haneler bir çok kısmında aktif kullanımdan dolayı yıpranmalar, hasarlar, kazalar, çökmeler meydana gelir. Bu nedenle Endüstriyel Tesis Güçlendirme işleminin yapılmasına ihtiyaç duyulur. Dünya genelinde endüstri alanları için üretilen beton, beton katkıları, koruyucu kaplamalar , boyalar, epoksiler mevcuttur. En önemli olan iş dallarından biri olan güçlendirme , onarım, bakım uygulaması, endüstri alanının en çok maliyet ayırılan  kısımlarındandır. Aktif kullanımdan dolayı onarım yapılan kısımların, iş hızını etkilememesi gerekir. Bu yüzden endüstri alanında yapılan güçlendirmeler neredeyse sürekli olarak devam eder.

Endüstriyel Tesis Güçlendirme Nasıl Yapılır

Yapılan endüstriyel güçlendirme sistemleri hızlı, pratik ve iyi sonuç vermelidir. En çok gözlenen beton çatlakları ve beton oturmalarını güçlendirmek gerekir. Böyle durumlarda beton çatlağı olan yerlerde epoksi enjeksiyon sistemi kullanılır. Tespit edilen çatlaklara epoksi macun sürülerek kapatılır. Bu sayede çatlaktan epoksi enjeksiyonun çıkmaması engellenmiş olur. Endüstriyel tesislerin güçlendirilmesinde daha sonra beton içine yerleştirilmiş olan çelik dübellerden , basınçlı makinalar ile epoksi enjekte edilir. Çatlamış olan beton birbirine yapışmış olur.

 

endustriyel tesis güçlendirme

Endüstriyel Tesis Güçlendirmede Epoksi Kullanımı

Oturma yapmış betonlarda ise hasarlı kısımlar kırıcılar ile kırılır. Kırılan yerler temizlendikten sonra iki betonun yapışması için kullanılan epoksi astarlar sürülür. Daha sonra tekrar yerine epoksi grout veya çimento esaslı grout lar dökülür. Bu uygulamalar endüstriyel güçlendirmede pratik ve hızlı uygulamalardır. Eğer taşıyıcılarda problem yaşandıysa en pratik güçlendirme sistemi olan karbon fiber uygulaması yapılır. Onarımı yapılan alanda asitik madde bulunuyorsa, onarım yapılması yeterli olmayacaktır. Yapılan onarımın üzerine, oradaki kimyasallara uygun olan epoksi esaslı koruyucu kaplamalar sürülür. Ülkemizde her geçen gün daha da artan istek üzerine, onarımı daha aza indirgemek için endüstri alanlarında epoksiler yaygınlaşmıştır. Endüstri alanında çalışma yapmak profesyonel, bunun eğitimini almış ekiplerce yapılmaktadır. Bir çok alanda olduğu gibi güçlendirme uygulaması endüstri alanının vaz geçilmez iş dallarından bir tanesidir.

Endüstriyel Tesisleri Güçlendirmede Maliyetler

Endüstriyel güçlendirmede yapı onarım ve güçlendirme maliyetleri bir çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Küçük binalarda 10bin ₺ gibi maliyetlere yapılabildiği gibi büyük binalarda daha yüksek fiyatlara çıkabilmektedir. Tabii ki bu durumda endüstriyel güçlendirme yapılacak tesiste hangi taşıyıcılara işlem uygulanacağı da önemlidir.

Size uygun güçlendirme maliyetlerini öğrenmek için Onarıcı İnşaat ile iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Yazılarımız

Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...
Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...

Villa Güçlendirme

 

Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar, çelik yapı veya betonarme olarak yapılan villaların bir çoğunda hasar tespiti yapılmıştır. Eski deprem yönetmeliğine göre tasarlanan villaların bir çoğunda villa güçlendirmesi yapılmaktadır. En çok tercih edilen güçlendirme püskürtme sistemidir. Mevcut duvarlara yapılan bu uygulama villanın taşıyıcılarının bir bütün olarak çalışmasını sağlar.

Villa Güçlendirme Nasıl Yapılır

Mevcut duvarlara filiz ekilerek çelik hasırlar bağlanır. Bağlanan çelik hasırlar villadaki mevcut taşıyıcılara sabitlenir. Bu sistemi yapabilmek için öncelikle yapının statik projesi çizilir. Statik projesinde hangi kısımlara püskürtme hangi kısımlara betonarme takviye veya karbon fiber  kullanılacağı ortaya çıkar. Villa güçlendirme gerekli olan yapılarda deniz kıyısına yakın olan villalarda en çok görülen sorun korozyondur. Korozyondan dolayı taşıyıcılarda ciddi hasarlar görülür.

Villa Güçlendirmede Korozyon Temizliği

Taşıyıcılardan bu korozyonun temizlenmesi gerekir. Gerekli temizlik villada bittikten sonra gerekirse ilave donatı eklenir. Taşıyıcılar Lifli tamir harçları ile tekrar onarılır. Villaya projesine uygun bir şekilde taşıyıcılara takviye yapılır.  Püskürtme sistemi yapılırken gerekli durumlarda villanın içine yeni bir temel oluşturulabilir veya villanın dışından tekrar bir hatıl yapılabilir. Püskürtme sisteminde kullanılacak donatılar, yeni yapılacak temele sabitlenir. Villa güçlendirme sayesinde  yığma duvar olsun, betonarme yapı olsun tekrar yeni deprem yönetmeliğine göre tasarlanmış olur.

villa

Villa Güçlendirmede Hangi Metot Uygulanır

Güçlendirme sistemleri arasında en çok tercih edilen sistem karbon fiber  sistemidir. Bunun kararını tabi ki statik bürolar karar verir. Karbon fiber sisteminin en büyük özelliği, hızlı , pratik  ve yer kaplamamasıdır. Villanın içinde hiçbir şekilde geometrik şekli bozmadan uygulanan bu uygulama günümüzde en çok tercih edilen sistemdir. Profesyonel mühendislerimizce tespit edilen hasarlar, eski statik projesi ile birlikte yeni deprem yönetmeliği sistemine göre uyarlanır. Depremden hasar görmüş villaların bir çoğunda gözlemler yapılmıştır. Bu gözlemler sonucu en çok görülen hata hasarlı beton ve demirin onarımının yapılmamış olmasıdır. Deprem esnasında taşıyıcılar en zayıf noktasından kırılmaya başlar. Problem gibi gözükmeyen çatlaklar ve donatı hasarları olabilecek bir depremde villanızın en güçsüz noktası olarak çıkar. En kısa sürede taşıyıcıların kontrol edilmesi ve onarılması gerekir. Kullanılacak sistem gerekli tespitlerden sonra maliyet analizi ile birlikte sizlere sunulacaktır. Yeni deprem yönetmeliğine uygun tasarlanan sistemler sayesinde huzurlu ve güvenilir bir şekilde kullanıma devam edebilirsiniz.

Sizinle birlikte villanızı güçlendirelim. Olası depreme sizde hazırlık olun. Villa Güçlendirme için bizi arayın..

Diğer Yazılarımız

Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...
Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....

Fabrika Güçlendirme

fabrika güçlendirme

 

Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir.

Güçlendirme sistemleri artık günümüzde bir faaliyet alanında yapılmaktadır. Bunlardan en önemlisi de yoğun bir şekilde kullanılan fabrikalardır. Bir çok sebep den dolayı güçlendirme yapılabilir . Bunlardan en önemlisini sayacak olursak,

Fabrika Güçlendirme Neden Yapılır

Fabrikalarda, yükten dolayı örneğin depolama alanlarına koyulan ürünlerin yükü vardır. Bu yük zamanla azalıp arttıkça fabrikanın taşıyıcılarında gerilmeler meydana gelir. Bu gerilmeler taşıyıcılarını hareket etmesini sağlar. Gereğinden fazla yükleme olduğu zaman taşıyıcılarda kırılmalar veya hasarlar meydana gelir. Bu hasarlar olası bir depremde yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle fabrika güçlendirme güvenli yapıların oluşturulmasında önemli bir unsurdur.

Öncelikle güçlendirme yapılacak fabrikanın taşıyıcı sistemleri üzerinde teknik ekiplerce inceleme yapılır. İnceleme neticesinde hangi taşıyıcılarda sorun olduğuna karar verilir. Fabrika güçlendirmede kullanılacak yöntem kararlaştırıldıktan sonra profesyonel ekiplerce tespit edilen hasarlar doğru bir şekilde onarılır ve eski haline getirilir.

Fabrikalarda taşıyıcıların zarar görmesindeki  sebeplerden biride yoğun trafik yüzünden taşıyıcılara verilen zararlardır. Malzeme taşınırken ve depolanırken taşıyıcılara çarpılmasından dolayı ciddi hasarlar oluşabilir. Bu hasarların acil bir şekilde onarılması gerekir.

Fabrika Güçlendirme Kimyasal Atıkların Etkisi

Diğer bir sebepte üretim hanelerde oluşan, kimyasal atıklardır. Kimyasal atıklar, taşıyıcıların hem betonuna hem de donatısına zarar vermektedir. Betonda ve donatılarda yanma meydana gelebilir ve taşıyıcılar kullanılamaz hale gelir. Böle durumlarda taşıyıcıların fabrika güçlendirme için karar verilen yöntem ile tekrar onarılması gerekir. Güçlendirme yapılacak taşıyıcılara yapılacak güçlendirme sistemi çok önemlidir. Yapılacak sistemin eski haline veya yeni yönetmeliğe uygun hale getirmek için profesyonel kişilerce doğru hesap yapılır. Yapılacak sistemin yer kaplamaması ve eski geometrik şekline gelmesi çok önemlidir. Bu sayede fabrikanın o kısmında trafik yolu ve üretim kısımlarında hacmen küçülme olmaz ve eski mimarisi bozulmamış olur.

Fabrika Güçlendirmede Makine Hasarları

Fabrikalarda karşılaşılan en büyük problemlerden biride , kullanılan büyük hacimli makinaların titreşimleridir. Makinanın yapmış olduğu titreşim , taşıyıcılara belli bir zaman içinde zarar verebilir. Taşıyıcılarda ciddi bir şekilde çatlak oluşabilir. Bu çatlakların epoksi enjeksiyon sistemi ile yapıştırılması gerekir. Eğer makinaların olduğu kısımlarda taşıyıcıların yetersiz olduğu düşünülürse bu taşıyıcılara gerekli güçlendirme sistemi uygulanması gerekir. Bunlar betonarme güçlendirme, karbon fiber güçlendirme veya çelik güçlendirme olabilir. Bunun kararını en iyi şekilde statik büroları karar vermektedir. Güçlendirme uygulamaları en hızlı bir şekilde tatbik edilir. Günümüzde epoksi ürünleri hem beton yapıştırma, beton onarım, taşıyıcı güçlendirme, kimyasallara karşı önlem amaçlı kaplama olarak yapılabilir. Bu fabrikanın gereksinimine göre değişebilir. Gerekli güçlendirme sistemi profesyonel mühendislerimiz sayesinde sizlere doğru bir şekilde aktarılır.

Gelin Onarıcı İnşaat güvencesiyle birlikte fabrikanızı güçlendirelim. Hem çalışanlarınız hem de binanız olası bir depreme karşı hazır olsun.

Diğer Yazılarımız

Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...

Apartman Güçlendirme

apartman güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır. Eski deprem yönetmeliği ile tasarlanmıştır. Çok önemli olan bu husus bir çok kişi tarafından göz ardı edilmektedir. Bina güçlendirme ile yakın bağlantılıdır.

Bina Güçlendirme yazımızı bu linkten okuyabilirsiniz.

Apartman Güçlendirme Neden Yapılmalı?

Olabilecek ciddi bir deprem sonrasında yaşanılacak kriz , üstesinden gelinemeyecek bir hal alacaktır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Eski apartmanların hepsinde güçlendirme yapılması ön görülür. Apartman güçlendirme ekonomik şartlardan ötürü maliyetli gibi görünse de, apartmanın en alt katlarına yapılacak olan güçlendirme, olası bir deprem sonunda o apartmanın yıkılmasına engel olacaktır.

Apartman Güçlendirme Maliyeti

Apartman güçlendirmede maliyet kat sayısı, daire sayısı, taşıyıcı sayısı gibi kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Bütün kat sakinlerini ilgilendiren apartman güçlendirmenin maliyeti, daireler arasında paylaşıldığında göründüğünden daha az maliyetlere çözülecektir. Bu konuda bilinçli olmak yaşam güvenliği açısından büyük önem taşır . Yaşanmış olan İzmir depremi sonrası, apartman sakinlerinin bu konuda daha ilgili olduğu gözlemlenmiştir. Bu düşünce yapısını Türkiye geneline yaymak gerekir.

Apartman Nasıl Güçlendirilir ?

Konusunda uzman olan firmamız, sizler için gerekli tetkikleri yaparak sizlere ekonomik yöntemleri sunacaktır. Apartmanınızın önceden yapılmış olan statik proje ve mimari projelerini belediyelerden ( İzmir Büyükşehir Belediyesi için link) aldıktan sonra güçlendirme alanında uzman olan firmalarla irtibata geçilmesi gerekir. Mühendis ekiplerce kontrol edilen apartmanlar test yapılması olsun, güçlendirme projesi olsun, güçlendirme uygulaması olsun sizlere doğru yolu gösterecektir. Apartmanlar da en çok dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

Taşıyıcılar üzerinde ( Döşeme, Kolon, Kiriş, Perde) çatlak olup olmadığı,

Betonlarda dökülme olup olmadığı,

Demirlerinizde korozyon olup olmadığıdır.

apartman güçlendirme beton kalitesi

Apartman Güçlendirmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Buna benzer belirtiler görürseniz hemen uzman ekipler ile irtibata geçmeniz gerekebilir. Apartmanlarınızda az hasarlı veya orta hasarlı problemler doğru seçilmiş apartman güçlendirme sistemleri  ile çözülebilir. Fakat önemli olan hasar olmayan apartmanlar için bu durumun dikkate alınmasıdır. Hasar olmaması tekrar deprem esnasında sorun olmayacak anlamına gelmez. Eski deprem yönetmeliği ile tasarlanan apartmanlarınız, yeni deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde güçlendirilmesi gerekir. Bu işi de uzman güçlendirme alanında kendini geliştirmiş statik büroları yapmaktadır. Apartmanınızda gerekli tetkikler yapıldıktan sonra statik projesine uygun bir şekilde maliyet analizi yapılır. Sizlere en uygun sistem belirlenir. Ülkemizde bir çok alanda yapılan güçlendirme sistemleri, apartmanlarınız   içinde çok büyük bir önem taşımaktadır.  Huzurlu ve güvende yaşamın tek yolu doğru önlemleri almaktır.

Apartman Takviyeleri Hangi Durumlarda Yapılmalıdır

 • KOROZYONA UĞRAMIŞ DONATILAR
 • EKSİK DONATILAR
 • HASARLI DONATILAR
 • FİZİKSEL ETKİYE MARUZ KALMIŞ DONATILAR
 • KİMYASAL ETKİYE MARUZ KALMIŞ DONATILAR
 • HATALI BETON KESME
 • HATALI BETON DÖKÜLMESİ
 • DÜŞÜK BETON SINIFI
 • SOĞUK DERZ OLUŞMUŞ BETON(Farklı zamanlarda dökülmüş beton)
 • YANMIŞ BETON(Sulama yapılmamış ısıya maruz kalmış veya çok soğuk havalarda katkısız dökülen beton)
 • *SEGREGASYONLU BETON
 • *FİZİKSEL ETKİYE MARUZ KALMIŞ BETON
 • *KİMYASAL ETKİYE MARUZ KALMIŞ BETON
 • *DEPREMDEN DOLAYI HASAR GÖRMÜŞ BETON

Apartman Güçlendirmesinde Taşıyıcılar

 • *KOLONLAR
 • *KİRİŞLER
 • *DÖŞEMELER
 • *TEMELLER
 • *PERDE DUVARLAR
 • *YIĞMA DUVARLAR
 • *TAŞ DUVARLAR

Diğer Yazılarımız

Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...
Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....
Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...

Köprü Güçlendirme

köprü güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları , eski köprüleri tekrar revize etmeye başlamıştır. Eski köprülerin hemen hemen hepsinde güçlendirme ve onarım mevcuttur.

Köprü Güçlendirme Neden Yapılır?

Köprülerde kullanılan beton ve demirin özellikle su içerisinde kalan bölümlerinde korozyon oluşur. Zaman içerisinde bu oluşan korozyonun köprüye hasar vermemesi için belirli periyotlarla köprü güçlendirme işlemi yapılır.

Köprülerde güçlendirme ve onarım bir çok açıdan aynı kapıya çıkar. Örneğin, köprüdeki kolonda oluşmuş bir hasarı tamir ederken yapılan iş sıralaması, hasarlı yerin kırılması, demirlerin açığa çıkartılması , demirlerin mekanik yöntemle temizlenmesi ve üzerine korozyon önleyici epoksi sürülmesi. Sonrasında kolonun tekrar aynı geometrik şekline getirilmesi için gerekli lifli tamir harcının kullanılmasıdır.

Köprü Güçlendirme İşlemi

Eski köprünün beton kalitesi C10-C20 arasındayken köprülerde yapılan güçlendirme ile lokal yapılan tamir kısmının kalitesi C50 sınıfına yükseltilir. Bu tabi ki yeterli olmasa da hasarlı yerin onarımını yaparken aynı anda da güçlendirmiş olmasıdır. Eski köprülerin hepsi sıra ile önem sırasına göre tekrar yeni yönetmeliğe göre güçlendirilmektedir.

Türkiye yeni köprü deprem yönetmeliği için tıklayın..

 

köprü güçlendirme

Köprülerde Eskiye Göre Güçlendirme Yöntemi

Beton kalitesi hepsinde düşük olduğu için C16  beton kalitesi ön görülür. Zamanında yapılmış olan projelere ulaşılır.  Fakat yapılan köprülerin bir çoğunda statik proje doğru bir şekilde  tatbik edilmemiştir. Bu yüzden öncelikle orta hasar ve çok hasar görmüş köprülerde güçlendirme işlemine öncelik verilir. Bunların bir çoğunda gözle görülür şekilde hasar tespiti yapılabilir. Betonların döküldüğü, demirlerin açığa çıkması gibi veya korozyon olması gibi hasarlar çok açık olarak görülmektedir.

Köprülerin yerinde tespiti yapılırken donatılar açığa çıkartılır. Mevcut statik projesine uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Korozyondan dolayı donatılarda çıkan kesit kaybı hesaplanır. Bu doneler doğrultusunda taşıyıcı sistemlere gerekli olan güçlendirme sistemi yapılır. Yapılan köprü güçlendirme sistemi,  karayollarının onayı ile tatbik edilmeye başlanır. Profesyonel ekiplerce yapılacak köprü güçlendirme sistemi  ülkemizde artık bir çok bölgede başlamıştır. Her yıl yaklaşık 50 nin üzerindeki köprüye güçlendirme yapılmaktadır. Yeni yönetmeliğe göre tasarlanan köprüler en az 15 yıl olmak üzere kullanıma devam etmektedir.

Köprü Güçlendirme Nasıl Yapılır

Köprü güçlendirme günümüzde daha çok karbon fiber sistemi kullanılarak yapılır.  Köprüler yerinde dökme beton olarak yapılmış olup statik hesapları günümüz deprem yönetmeliği kat sayılarını yakalamamaktadır. Bu yüzden köprülerde çok fazla beton segregasyonu, demir korozyonu, ve donatı eksikliği mevcuttur. Böle durumlarda taşısıyıcı sistemlerin güçlendirilerek köprünün güçlü kalmasını sağlamak gerekir.

 

Diğer Yazılarımız

Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....
Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...
Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...
Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...

 • 1
 • 2