Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken önemli çalışmalardan biridir.
Yapılacak güçlendirme çalışması kadar çalışmayı yapacak firmanın bu alanda profesyonel hizmet vermesi de önem taşır. Uygulama esnasındaki işçilik kalitesi, en azından uygulama ve uygulamada kullanılan malzeme kalitesi kadar önemlidir. Türkiye’nin özellikle bazı bölgeleri başta olmak üzere ülke geneli olarak da tehlikeli bir deprem kuşağında yer aldığını hesaba katarsak, yapılan çalışmaların önemi maddiyatla kıyaslanamayacak kadar büyüktür.

Kiriş Güçlendirme Nedir?

Kiriş güçlendirmesi kolonların üzerinde yatay olarak bulunan ve yapı ağırlığının dengeli bir şekilde kalmasına yardımcı olan kirişlerin bakım ve onarıma ihtiyaç duyması halinde farklı tekniklerle yapılan bir işlemdir. Kirişlerin güçlendirilmesi sadece onarıma ihtiyaç duyulduğunda değil, mevcut yapının depreme karşı daha güçlü hale getirilmesi için de uygulanmalıdır.

Kiriş Güçlendirmenin Önemi Nedir?

Yaşanacak bir olası depremde ortaya çıkan can ve mal kaybının önlenmesi, yapılan güçlendirme çalışmalarının kiriş güçlendirmenin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca çok eski binaların farklı ortam koşullarının etkisiyle yıkılma ya da daha büyük hasarlara maruz kalma gibi durumlara maruz kalması, güçlendirme çalışmalarını bu binalarda zaruri hale getirmektedir.
Eski binalarda komple yenileme çalışmalarının doğuracağı maliyetlerin en aza indirilerek bina ömrünün uzamasına imkân veren bu çalışmalar, eski binalarda vakit kaybedilmeden yapılmalıdır.

Kiriş Güçlendirme Teknikleri Nelerdir?

Genellikle standart tekniklerin kullanıldığı kirişlerin güçlendirilmesi çalışmalarında, uzman bir ekibin kiriş ve kolonlar üzerinde ölçümleme yaparak işin detaylarını belirlemesi gerekir. Bu esnada yapılacak doğru analiz, uygulamanın en verimli sonuçlara ulaşacak şekilde hayata geçirilmesini sağlar.
Yapılacak teknik analizin ardından teknik detayların belirlenip çizim üzerine aktarılması, çalışmasının önemli bir parçasını teşkil eder. Kirişler üzerinde çalışma planı yapılırken, kolonların durumu da mutlaka dikkate alınarak gerek duyuluyorsa kolon güçlendirme çalışmaları da yapılmalıdır.
Onarıma ihtiyaç duyulan tüm alanlar, öncelikle basınçlı su ile temizlenir. Ardından ömrünü tamamlamış beton perde ve demirlerin çıkarılması işlemi gerçekleşir. Alanda yapılacak yeni bir temizlikten sonra, demir ve beton elemanlarla kirişlerin uygun şekilde onarımı sağlanır.

Kolon ile kirişlerin birleştiği noktalar, çalışmanın en zor kısmıdır. Kullanılan kesit elemanlarının dengelenmesinin iyi bir şekilde sağlanması ve kolon ile kirişin sağlıklı bir şekilde birbirini desteklemesi önemlidir. Deprem sonrasında veya öncesinde yapılacak tüm güçlendirme çalışmalarında, kolonlar ve kirişlerin bağlantı noktaları en fazla yoğunlaşılması gereken alanlardır.
Yapıdaki hasarın geniş çaplı olması halinde kiriş ve kolonların kesiştiği noktalarda çelik lama gibi güçlendirme elemanlarının özel malzemelerle yapıştırılması sağlanır. Bazı çalışmalarda ise sadece sargılamaların kullanılması yeterli olabilmektedir.
Çelik lamaların en iyi şekilde kirişe yapışmasını sağlamak için, işkence olarak bilinen aletler ile betona bağlanması gerekir. Boyuna uygulanan bu lamalarda, yapıştırıcı özel malzemenin kalitesi ve işkence aparatlarının doğru kullanılması önemlidir.

İnşaat Mühendisleri Odasının hazırlamış olduğu İzmir Depremine ait raporu okumak için sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kiriş Güçlendirmede Kullanılan Yöntemler

kiriş güçlendirme
Kiriş Güçlendirmenin Yararları ve Avantajları Nelerdir?

Korozyon riskinin olmaması, yapılan çalışmaların en önemli avantajlarından biridir.
Uygulamanın yüksek alkali dayanımının olması, çalışmanın ciddi avantajları arasında yer alır.
Yorulma dayanımının üst düzey olması, uygulama sonrası kirişlerdeki mukavemetin ciddi oranda artmasını sağlar.
Çeşitli kombinasyonlar sayesinde, yüksek dayanım verimliliği elde edilebilir.
Uygulama elemanlarının hafif yapılarda olması, ekstra bir yükün oluşmasını önler.
Binanın mevcut yapısının korunarak güçlendirilmesi, çalışmanın önemli faydalarından biridir.
Depreme karşı bina yıkılmadan alınabilecek en iyi önlemlerden biridir.
Kullanılan çelik lamaların üzerinin boyanabilir olması ve kolay taşınabilmesi bu avantajlar arasındadır.
Çok uzun boylarda imal edilebilir ürünler olması nedeniyle, ek yapmaya gerek duyulmaz.

Kiriş Güçlendirme İşlemi Hangi Binalarda Yapılmalıdır?

Kiriş güçlendirilmesinin mutlaka yapılması gereken yapılar, aşağıdaki gibi olup bu yapıların depreme karşı önlem alınması veya hasarlı binaların çökme ve daha fazla hasara uğrama riskini önlemek için yapılması gerekir.
Proje aşamasında malzeme ve işçilikten kaynaklı olarak yapının eksik yapıldığı durumlarda
Herhangi bir uzman oluru olmadan baştan savma yapılmış eklemelerde binanın güçlendirilmesi için
Projeye uygun olmayan düzensiz şekilde yapılan çalışmalarda
Kiriş ve kiriş ile kolon birleşim noktalarının depreme dayanıklı olmadığı hallerde
Aşırı zarara uğramış veya kısmen ömrünü tamamlamış kirişlerin olması halinde
Binanın depreme karşı dayanıklı olmayıp riskli grupta yer alması halinde
Kiriş güçlendirme teknikleri uygulanarak yapı güçlendirmesi hedeflenmelidir.

Kiriş Güçlendirme Fiyatları

Kiriş güçlendirmede fiyatlar onarımı yapılacak kirişin büyüklüğüne, güçlendirme malzeme seçimine ve kullanılacak malzeme kitlesine göre değişiklik göstermektedir. Siz de yapınızda kesilmiş, hasar görmüş krişlerinizin dayanıklı hale gelmesi için Onarıcı İnşaat ile iletişime geçin..

Diğer Yazılarımız

Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...
Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...

Fabrika Güçlendirme

fabrika güçlendirme

 

Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir.

Güçlendirme sistemleri artık günümüzde bir faaliyet alanında yapılmaktadır. Bunlardan en önemlisi de yoğun bir şekilde kullanılan fabrikalardır. Bir çok sebep den dolayı güçlendirme yapılabilir . Bunlardan en önemlisini sayacak olursak,

Fabrika Güçlendirme Neden Yapılır

Fabrikalarda, yükten dolayı örneğin depolama alanlarına koyulan ürünlerin yükü vardır. Bu yük zamanla azalıp arttıkça fabrikanın taşıyıcılarında gerilmeler meydana gelir. Bu gerilmeler taşıyıcılarını hareket etmesini sağlar. Gereğinden fazla yükleme olduğu zaman taşıyıcılarda kırılmalar veya hasarlar meydana gelir. Bu hasarlar olası bir depremde yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle fabrika güçlendirme güvenli yapıların oluşturulmasında önemli bir unsurdur.

Öncelikle güçlendirme yapılacak fabrikanın taşıyıcı sistemleri üzerinde teknik ekiplerce inceleme yapılır. İnceleme neticesinde hangi taşıyıcılarda sorun olduğuna karar verilir. Fabrika güçlendirmede kullanılacak yöntem kararlaştırıldıktan sonra profesyonel ekiplerce tespit edilen hasarlar doğru bir şekilde onarılır ve eski haline getirilir.

Fabrikalarda taşıyıcıların zarar görmesindeki  sebeplerden biride yoğun trafik yüzünden taşıyıcılara verilen zararlardır. Malzeme taşınırken ve depolanırken taşıyıcılara çarpılmasından dolayı ciddi hasarlar oluşabilir. Bu hasarların acil bir şekilde onarılması gerekir.

Fabrika Güçlendirme Kimyasal Atıkların Etkisi

Diğer bir sebepte üretim hanelerde oluşan, kimyasal atıklardır. Kimyasal atıklar, taşıyıcıların hem betonuna hem de donatısına zarar vermektedir. Betonda ve donatılarda yanma meydana gelebilir ve taşıyıcılar kullanılamaz hale gelir. Böle durumlarda taşıyıcıların fabrika güçlendirme için karar verilen yöntem ile tekrar onarılması gerekir. Güçlendirme yapılacak taşıyıcılara yapılacak güçlendirme sistemi çok önemlidir. Yapılacak sistemin eski haline veya yeni yönetmeliğe uygun hale getirmek için profesyonel kişilerce doğru hesap yapılır. Yapılacak sistemin yer kaplamaması ve eski geometrik şekline gelmesi çok önemlidir. Bu sayede fabrikanın o kısmında trafik yolu ve üretim kısımlarında hacmen küçülme olmaz ve eski mimarisi bozulmamış olur.

Fabrika Güçlendirmede Makine Hasarları

Fabrikalarda karşılaşılan en büyük problemlerden biride , kullanılan büyük hacimli makinaların titreşimleridir. Makinanın yapmış olduğu titreşim , taşıyıcılara belli bir zaman içinde zarar verebilir. Taşıyıcılarda ciddi bir şekilde çatlak oluşabilir. Bu çatlakların epoksi enjeksiyon sistemi ile yapıştırılması gerekir. Eğer makinaların olduğu kısımlarda taşıyıcıların yetersiz olduğu düşünülürse bu taşıyıcılara gerekli güçlendirme sistemi uygulanması gerekir. Bunlar betonarme güçlendirme, karbon fiber güçlendirme veya çelik güçlendirme olabilir. Bunun kararını en iyi şekilde statik büroları karar vermektedir. Güçlendirme uygulamaları en hızlı bir şekilde tatbik edilir. Günümüzde epoksi ürünleri hem beton yapıştırma, beton onarım, taşıyıcı güçlendirme, kimyasallara karşı önlem amaçlı kaplama olarak yapılabilir. Bu fabrikanın gereksinimine göre değişebilir. Gerekli güçlendirme sistemi profesyonel mühendislerimiz sayesinde sizlere doğru bir şekilde aktarılır.

Gelin Onarıcı İnşaat güvencesiyle birlikte fabrikanızı güçlendirelim. Hem çalışanlarınız hem de binanız olası bir depreme karşı hazır olsun.

Diğer Yazılarımız

Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...
Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....