Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her türlü dış etkene karşı binaların daha yüksek mukavemet göstermesine yardımcı olmaktadır. Yeni binalarda güncel yapı yönetmeliğine bağlı sistemler uygulanırken, eski yapılarda ise yapı güçlendirme tekniklerinden istifade edilerek yapıların daha sağlıklı hale kavuşması sağlanmaktadır.

Yapı Güçlendirme Nedir? Neleri Kapsar?

Yapı Güçlendirme; hasarlı veya onarıma muhtaç yapıların günün şartlarında en iyi teknikleri kullanarak onarılıp, özellikle deprem gibi yapıya ve içinde bulunanlara zarar verebilecek her türlü anlık hasara karşı güçlendirilmesi çalışmalarıdır.
Tek bir teknik kullanılarak yapılabileceği gibi, farklı birçok tekniğin bir arada kullanılmasıyla da yapıların güçlendirilmesi söz konusudur. Kullanılacak teknik ve/veya tekniklerin türleri yapıdaki hasar ve onarım gerektiren yerlerin niteliğine bağlıdır.

Yapı Güçlendirme Teknikleri?

Yapıların güçlendirilmesi için kullanılan tekniklerin belirlenmesi, kullanılacak malzeme ile mümkündür. Güçlendirilecek alana göre en uygun malzeme ve teknik belirlenerek çalışmalar yapılır. Yapı güçlendirmede kullanılan tekniklerin bazıları şunlardır;

Yapı Güçlendirmede Beton Püskürtme

Beton güçlendirme tekniği maliyet bakımından daha uygun olması ve bazı alanlarda daha sağlıklı olması nedeniyle tercih edilmektedir. Güçlendirme yapan firmaların beton ile güçlendirme konusunda daha fazla deneyim sahibi olmaları nedeniyle, bu yöntem güçlendirme gerektiren alanın uygun olması durumunda daha fazla tercih edilmektedir.
Beton güçlendirme tekniğinin deprem veya benzeri sarsıntılara karşı daha iyi mukavemet gösterebileceği alanlarda, beton güçlendirmeler tercih edilir. Ancak bu teknik kullanılacaksa, kullanılan betonun kalitesine ciddi manada önem verilmelidir. Aksi halde yapılacak işlem güçlendirme yerine, bina için ekstra bir yüke neden olabilmektedir.
Kolon giydirme veya farklı şekillerde yapılan güçlendirme işlerinde beton ve demir kalitesine dikkat edilmesi halinde, yapılan işlemin etkisi oldukça fazladır.

Yapı Güçlendirme Çelik Kullanımı

Yapıların depreme karşı güçlendirilmesi için kullanılan bir diğer etkili yöntem ise, çelik elemanlar ile uygulanan yöntemlerdir. Çelik yapı güçlendirmesinin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bazı alanlara daha uygun olması nedeniyle oldukça işe yarar bir çözüm olsa da çelik güçlendirme elemanlarının şekil almalarındaki zorluk, önemli bir dezavantaj getirmekte ve iş gücünün artmasına neden olmaktadır.
Çelik malzemeler ile yapılan güçlendirme çeşitlerinde maliyette dikkate alınan bir başka husustur. Bu yüzden güçlendirme yapılırken hem uygunluk hem de maliyet açısından diğer çalışmalar ile doğru bir kıyaslama yapılması gerekir.

Yapıların Karbon Fiber ile Güçlendirilmesi

Diğer yöntemlere göre daha yeni sayılabilecek bir tekniktir. 2003 yılında yayınlanan Deprem Yönetmeliği ile Karbon fiber yapı güçlendirme tekniğinin kullanımına onay çıkmıştır. 0.5 mm kalınlığındaki karbon fiberlerin kullanımıyla yapılan teknik, reçine ve karbon oluşumudur.
Bu tekniğin en önemli özelliklerinden biri, uygulanma şeklidir. Teknik kullanılırken karbon fiber malzemeler kolonlara kağıt gibi çepeçevre sarılarak uygulanır. Her bir sarılan kolon elyaf katı, kolon üzerine 2.5 cm çelik sarılmasına eşdeğerdir
Karbon fiber güçlendirmelerinin en önemli avantajları kısa sürede uygulanabilir olması ve özellikle beton tekniğine göre bina sakinlerinin rutin yaşamlarına devam etmelerine engel olmamasıdır.

yapı güçlendirme

Yapı Güçlendirmenin Önemi Nedir?

Yapı güçlendirme işleminin doğru teknikler ile profesyonel olarak yapılması, can ve mal kaybının önlenmesi ve bunlara bağlı olarak artacak maliyetlerin azaltılması açısından önemlidir. buna göre yapı güçlenme çalışmalarının sağladığı avantajlar şu şekildedir;
Eski yapıların daha az maliyetler ile deprem ve benzeri durumlara karşı sağlamlaştırılmasına imkân verir.
Yapı mevcutta bulunan özellikleri kaybetmeden kullanılmaya devam eder.
Bir binanın yıkılıp tekrardan yapılması gibi çok büyük maliyetlerin ortadan kaldırılmış olması, yapı güçlendirme sistemleri tarafından sağlanan önemli bir avantajdır.

Hangi Yapılar İçin Yapı Güçlendirilme Yapılmalıdır?

Aşağıdaki durumlarda, mümkün olduğunca vakit kaybetmeden yapıların güçlendirilerek gerekli önlemlerin alınması gerekir.
Kısa kolonlara sahip yapılar
Yapının yeteri kadar güçlü donatılara sahip olmaması
Projesiz olarak inşa edilen binalar
Düzensiz plana sahip olan yapılar
Projeye uygunsuz ve sağlıksız şekilde eklemelerin yapıldığı binalar
Bina yapılırken deprem yönetmeliğine uygun olmayan malzemelerin kullanılması
Kullanılan malzemelerin kalite dışında miktar bakımından da zayıf olması
Yapım esnasında yapı zemini dikkate alınmayan binalar
Market veya farklı çalışmalar amacıyla mevcut hali korunamayarak kolon ve kirişleri eksiltilmiş binalar
Eski ve depreme dayanıksız tüm binaların özellikle deprem bölgeleri olduğu bilinen yerlerde olması durumunda gecikmeden güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Siz de yapınızı güçlendirmek için bize ulaşın.

Diğer Yazılarımız

Makaleler

Zemin Güçlendirme

Kentleşmenin fazlalaşması, nüfusun yoğunlaşması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artan konut, ofis gibi yapı ihtiyaçları beraberinde uygun olmayan zeminlerde yapılaşmayı...
Makaleler

Köprü Güçlendirme

Ülkemizdeki bir çok köprü eski deprem yönetmeliği esas alınarak köprü güçlendirme işlemine tabii tutulmaktadır. Ülkemizde artan depremlerden dolayı karayolları ,...
Makaleler

Kiriş Güçlendirme

Kiriş güçlendirme çalışmaları, eski ve eksik inşa edilmiş yapıların depreme karşı mevcut halinden daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken...
Makaleler

Kolon Güçlendirme

Yapı ağırlığının taşınması ve sağlıklı bir şekilde dengede tutulması için en önemli unsurların başında kolonların gelmesi, kolon güçlendirme çalışmalarının önemini...
Makaleler

İzmir Depremi Raporu

İZMİR DEPREMİ RAPORU SONUÇ ve ÖNERİLER   İzmir Deprem Raporu sonrasında sahadan ve ölçüm istasyonlarından elde edilen tüm veriler mühendislik...
Makaleler

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da...
Makaleler

Fabrika Güçlendirme

  Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış üretim tesislerinin fabrika güçlendirme ile güvenli ve dayanıklı yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme sistemleri artık...
Makaleler

Apartman Güçlendirme

Apartman güçlendirme, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda yapılır. Türkiye genelinde, yaşıyor olduğumuz apartmanların bir çoğu 2000 yılı öncesinde yapılmıştır....
Makaleler

Yapı Güçlendirme

Modern ve klasik sistemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanıldığı yapı güçlendirme sistemleri, binaların depreme karşı dayanıklılığını artırdığı gibi her...
Makaleler

Villa Güçlendirme

  Ülkemizde kullanılan villaların bir çoğu deniz kıyısına yakın az katlı ve villa güçlendirme yapılmamış yapılardır. Depremden sonra yığma duvar,...
Makaleler

Endüstriyel Tesis Güçlendirme

Ülkemizde endüstri alanında ,yurt içi olsun , yurt dışı olsun bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli...